Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 2-1


ΣΚΟΡΕΡ:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ- ΔΡΟΓΚΟΥΛΑΣ (1), ΧΑΝΤΖΗΣ (1)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ- ΝΤΟΓΑΣ (1)