Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧ. - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 0-8ΣΚΟΡΕΡ:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΔΡΟΓΟΥΛΑΣ (2), ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗΣ (2), ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ (2), ΤΣΙΡΙΔΗΣ (1), ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ (1)